Politie Midden-Nederland

Openbare orde en veiligheid. Dat zijn de hoofdtaken van de politie in noodsituaties, waarbij gezamenlijke inzet van verschillende hulpdiensten tegelijk nodig is.

Als ergens een groot ongeval of ramp plaatsvindt, is de politie vaak als eerste ter plaatse en biedt dan eerste hulp. Andere taken van de politie zijn: het herstellen van orde en veiligheid, het verkeer regelen, terrorisme bestrijden en strafbare feiten opsporen.

Meer weten? Kijk op de website van de politie