Geneeskundige zorg

Tijdens een ramp of een crisis heeft het verlenen van zorg voor slachtoffers een hoge prioriteit. Deze zorg wordt tijdens een ramp of crisis, net als in de normale situatie, geboden door alle zorginstellingen in Flevoland. Denk aan de regionale ambulancevoorziening, de ziekenhuizen, GGD, huisartsen en traumacentra.

Ten tijde van een ramp of crisis coördineert de GHOR de geneeskundige hulpverlening in Flevoland en stuurt deze aan. Daarnaast adviseert de GHOR gemeenten en organisaties over geneeskundige aspecten, zoals bij de organisatie van grote evenementen.

Om deze zorg in het geval van een ramp of crisis goed te laten verlopen is het van belang dat de zorginstellingen optimaal samenwerken. De GHOR maakt daarom afspraken met zorginstellingen over de inzet en de uitvoering van hun taak bij rampenbestrijding en hun voorbereiding daarop.

Meer weten? Kijk op GHOR / rampenbestrijding